Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2014
2015 M03 01
I 2014 har vi haft 8 interne møder og 6 eksterne møder og kurser.I 2014 har der været et enkelt brud på ledningssystemet ved Blegevej 19, et brud som havde været der i lang tid, jorden omkring var meget fyldt af vand, så hullet blev ekstra stor. Efter at brudet blev repareret har vi rigtig mange gange, været nede på et minimumsforbrug, pr. time om natten, på 1,4m3, før brudet var forbruget typisk på godt 2 m³.Vi har fået det nye hegn sat op omkring vandværket, nye fliser er lagt, og vi har fået navn og logo sat op muren. Den lille vicevært holder området for os, sådan at vi kan være stolt af, som det ser ud.I stedet for at betale for at komme af med de gamle fliser, blev de taget op og afhentet af folk fra det grønne område på Svalevej.Smeden Poul Erik Jensen har været på hygiejne kursus. Lovbefalet.Hjemmesiden www.monstedvand.dk kører, så vi kan kun anbefale at kikke der en gang imellem, vi vil bestræbe os på at komme med meddelelser der, i forbindelse med reparation af værket, brud på nettet og andre ting af interesse for forbrugerne.EnergiMidt har igen i år lavet Termografering af el installationerne, lovbefalet hver anden år.Hydroforen er blevet testet udvendig, det skete i foråret, i August måned, blev der strømproblemer med flere alarmer. Elektrikeren var sikker på at det skyldtes den nye pumpe som vi fik sat ned sidste år, Højfeldt Herning blev rekvireret, pumpen taget op og kørt til Grundfos Bjerringbro, der var imidlertid ingen fejl at finde så Bjarne og Elektrikeren fra Højslev havde nogle timers arbejde, før de fandt ud af at en ledning fra Hydroforen kunne være årsag til baladen.Medens Bjarne gik og funderede over strømproblemerne, opdagede han, at der ved udluftningen fra hydroforen, før hovedmåleren, var lavet en fejl da de installerede udluftningen. Måske der opstår turbulens, så aflæsningen på hovedmåleren ikke passer, og det så har indflydelse på vores svind.En forbruger klagede over for stort forbrug, så vi sendte vanduret til kontrol ved Midtfyns Vandforsyning, uret holdt sig inden for de tilladelige +- procenter.Vest Fjends VVS Tage Jensen Stoholm og Poul Erik Jensen gav tilbud på udskiftning af vandurene, Poul Erik fik arbejdet som den billigste. Der var nogle få problemer med forbrugere, blandt andet trussel om politi, og nægtelse af adgang til måleren. Nogle steder kunne forbrugerne ikke forstå, at de selv skulle betale for udskiftning, af defekt fittings. Der er blevet klaget over at vi ikke har meddelt, før vi kom og skiftede vandurene. Det har været annonceret i Fjends Bladet, mon ikke det kommer i hele vores område, samtidig har det været på hjemmesiden, men den er ikke indarbejdet nok endnu.Siden sidste generalforsamling , har vi haft manometer på strækningen Kalkværksvej- Toftumvej og Bryrupvej til og med Fiskeriet, vi har haft lukket for det meste af byen, af flere etaper, fra 00 til 02 uden at det har givet noget. Lige nu håber vi på at det hjælper, når Viborg Vand får ændret noget på afgangen ved værket.Før vi fik de 2 nye pumper, i 2012 og 2013 havde vi mange alarmer, vi har kun haft en enkelt siden august måned, men selvfølgelig ved to tiden om natten.I forbindelse med udskiftningen af vandure, har værket i to tilfælde, betalt lidt fittings med mere, for at få mindre vandure sat ind, der har tidligere været så stort forbrug, så der skulle større målere til. Derimod har vi sagt nej til en forbruger, som var ved at ændre på installationen.I 2014 har vi fået 3 henvendelser om huller i vej og fortov, steder hvor vi ingen rør har. Det er rigtig godt at folk er opmærksomme, når der er nogle uregelmæssigheder. Vi kan sikre at der ikke kommer folk til skade, i de ofte ret store huller på vejen.Ca 37 forbrugere havde ikke afleveret aflæsningskort til tiden, ca. det samme som sidste år, ikke nødvendigvis de samme personer. Det koster 200 kr. når man ikke afleverer kortet til tiden, Kaj har en stram afleveringsfrist til kommunen. Når vi ikke får kortet ind til tiden, har vi været slem til at skønne forbruget, til det samme som sidste år, og hvis vi gør det flere når i træk, kan der blive et stort problem, som for eksempel i år, hvor der er skiftet vandure, og vi har de eksakte tal. Det koster mange penge, hvis man skal betale for ca. 400 m³ af en gang.I 2014 har vi pumpet 64120 m³ op, det er 1254 m³ mere end sidste år, men svindet er faldet lidt, det er stadigvæk over 14 %.Vi har fået pris på, at få boring 3 ført op til jordhøjde, og med et hus som på boring 1, samt at få dette hus renoveret, ca 100 000.Vi har haft besøg af Landinspektør i dag, og har endelig fået sat nyt skel op mod Jørgen Frandsen, det har taget lang tid, p.g.a. forglemmelse og ophævning af landbrugspligt.Som vandværk får vi pålagt flere og flere byrder, alle værker som pumper 17000 m³ eller mere om året skal indføre Ledelsessystem/Kvalitetssikring, som blandt andet indebærer. Kortlægning af vandforsyningen, det har vi i orden. Den Driftsansvarlige skal gennemføre to kurser vandværksdrift og vandværkshygiejne, de to kurser, har jeg forhåbentlig klaret når vi kommer til maj måned. Beredskabsplan det har vi i orden, men der er meget endnu som ikke helt er på plads, det arbejder Bjarne på.Vi har kontaktet Daugbjerg vandværk, angående et samarbejde, om forsyningssikkerhed ved at føre en ledning mellem de to værker, enten en forbindelse på Søvsøvej, eller eventuelt i forbindelse med den nye cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted.Til sidst tak til Jonna og Bestyrelsen for godt samarbejde i 2014.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net