Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2015
March 05, 2016
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder samt nogle eksterne møder.

Jeg (Jørgen G. Nielsen) har været på 2 selvstudiekurser i Hygiejne og Drift og bestod dem begge to. Ren til grin, hver gang var jeg på kursusstedet ca. 30 minutter, prøven kunne klares på 10-15 minutter, vi havde materiale hjemme med de samme spørgsmål, som vi fik til prøven. Prisen var der ikke noget i vejen med.

I forbindelse med at sikre vandforsyningen, har vi kontaktet Daugbjerg Vandværk, ved den gamle formand, angående samarbejde, om forsyningssikkerhed, vi har ingen respons fået endnu. Pris for plovning mellem værkerne vil være ca. 300 tusind. Skal der graves koster det ca. 45-50 kr. pr. meter. Det billigste må være at lave en forbindelse ude på Søvsøvej.

Vi har fået sat ny hus på boring 3, samtidig er det hele jo ført op til overfladen, så risikoen for oversvømmelse er væk, samtidig har vi fået huset på boring 1 renoveret.

I forbindelse med arbejdet på boring tre skete der et tilbageløb af vand fra boring 1, så vi frygtede at der kunne være tale om forurening af brønden, den blev skyllet igennem, og vi pumpede konstant i flere dage vand ud på Asgers mark, heldigvis viste prøverne at alt er ok.

Der er sat konstant knap på begge boringer. Hver femte år skal vi have taget prøver af boringerne, det fik vi i 2015 alt i orden. Vandanalyserne køre efter et helt bestemt mønster, vi får taget prøver to gange om året, både på værket og på ledningen, det eneste problem, er som sædvanlig temperaturen.

Vi har fået vores kort ved Tvilum opdateret. For første gang i mange år har vi oplevet de dårlige tider økonomisk, med to konkurser/ tvangsauktioner til følge, men uden tab af betydning.

Internettet har været nede 2 gange, på grund af tordenvejr og mosegrise, sidste gang snakkede TDC om at der kunne gå ca. 8 dage før det hele var i orden igen, men dagen efter var alt i orden igen.

To nye tilslutninger i 2015, der er forespørgsel på en nu her i 2016.

Vi har haft tre brud i årets løb. Grubevej – Bredgade 8 hvor vi brugte lang tid på at finde hovedledningen i den anden side af vejen, vi fandt den en meter ude under asfalten og endelig et brud ved Tonny Jørgensen på Holstebrovej, på grund af byggeri for lang tid siden, var ledningen ud til Nyhavn blevet flyttet og forlænget, der var to brud på samme tid.

På hovedledningen ved Bredgade skulle vi have skiftet en spindel, det blev meget større arbejde end forventet, og som følge deraf tog det også meget længere tid end beregnet. Vi havde ikke fået alle varskoet som vi burde have gjort, så det gav en masse skriveri facebook på Mønsted siden, nogle forsvarede bestyrelsen, medens mange andre var meget foraget, det har bestyrelsen lært en masse af.

Der blev udført arbejde på Østermarksvej 2, i den forbindelse skulle vi skifte stophanen, og fandt så ud af at der er fejl i tegningen på den strækning, der er vandledning på begge sider af vejen.

Johan Ottesen fra kommunen har været på tilsyn på værket, det skal kommunen hvert 5 år, han konstaterede at de tekniske installationer er i fin stand, det der kneb med, var nødforsyningen. Og så er vi ikke helt færdige med at kortlægge vandværksrutinerne.

Jeg vil foreslå at i tager en ekstra sodavand i aften, for vi har noget at fejre, for første gang i mange år skal vi ikke betale vandskat på grund af svind, i 2015 har svindet været på 6,85 % mod 14,68 % i 2014, hvorfor?

Oppumpet mængde i 2014 – 64120 m³ og i 2015 – 56728 m³ - et fald på godt 7000 m³.

Natforbruget svinger mellem 0,7 og 3,5 m³ i timen hvorfor? hører i om, eller selv erfarer at der er noget usædvanlig i forbindelse ledningsnettet, eller forbruget, giv os da venligst et praj.

Bestyrelse foreslår m³ prisen sat op med 50 ører til næste år, da vi kører med underskud i år, og renteindtægterne bliver mindre i de kommende år.

Stophanen fra Sportsvej og ud til Nyhavn og tilbage til Bækken, skal vi have fundet i 2016. Bestyrelsen har besluttet at der skal fældes en del træer oppe ved værket, og så skal der sås græs nede ved boring tre, foran værket og på det stykke vi byttede med Jørn Frandsen.

Senest 1. maj 2016, skal der være etableret en vedvarende 25 meter beskyttelseszone om begge boringerne, lodsejerne skal rette henvendelse til os, de er blevet kontaktet af kommunen. Kun en af lodsejerne kan modtage kompensation ca. 400 kr.

På www.monstedvand.dk kan i finde oplysninger med mere, om hvad der sker på værket.

Tak til Jonna og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Pbv
Jørgen G. Nielsen

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
April 03, 2023
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
March 31, 2023
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
April 19, 2022
Indledning: (...)
Lavet med svift.net