Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2016
2017 M03 07
Oppumpet vand i 2015 56590 m³
Oppumpet vand i 2016 55245m³
Mindre i 2016                  1345m³

Vandspild i 2016 0,54%, sidste år 2015 var vandspildet godt 6%.
I et tænkt eksempel havde NN sidste år et forbrug på ca. 750 m³ mod normalt omkring 70 m³. Kommunen refunderede det hele, undtagen 100 m³ i selvrisiko og det normale forbrug på ca. 70 m³ i alt kr. 21715,00

Vandværket refunderede også et beløb, men efter loven skal vandværket have en selvrisiko på 300 m³, så vi refundere et beløb på 1480,00 for vand og et beløb på 2643.00 i vandskat 6,25 pr m³. i alt kr. 4124,00 begge beløb er eksklusiv moms.
Fejlen er opstået ved en defekt ventil ved fyret. Så moralen er til en hver tid at huske at aflæse sin vandmåler. Det er yderst sjælden at der bliver eftergivet vandafledningsafgift.

Boring 3 har fået ny 5,5 kw dykmotor motorkabel og dykkabel, samt er blevet desinficeret. Pris i alt 30366,00 inkl. moms.

Har haft forbindelse til Poul Erik Nygård ny formand for Daugbjerg Vandværk ang. samarbejde om sikker vandforsyning mellem de 2 værker.

Termografering af vores el system foretaget af Intego Ålborg

27/4 havde vi lukket for vandet fra kl. 21 – 0600 om morgenen, hydroforen blev testet ok indvendig, men om 5 år, når den skal testes igen, skal det være med lufttryk på grund af tæring.

Afgangsrør fra hydroforen til hovedmåleren er rettet til, men tilsyneladende uden synlig resultat.

Vi har deltaget i 2 møder i Viborg, og en udstilling i Års, og en i Fredericia.

I lang tid havde der stået vand på Hvidevej, vi lavede en kontrolopgravning, men det vidste sig at være et væld. Så ingen brud her.

Carsten Buch, har næsten gravet hele haven op for at finde sin stophane, den var slet ikke hvor den er vist på tegningen, han fandt den ikke.

Vi har i år igen haft fejl på internettet, men formanden var kommet til at trykke på en forkert kontakt. Vi har deltaget i nogle byggemøder vedrørende den nye cykelsti til Sparkær.

Vi har opsat 2 nye stophaner, den ene kunne vi ikke finde og den anden skyldes byggeri ved Dagli Brugsen.

I 2017 til 1. marts har oppumpet 116m3 mindre end sidste år.I forbindelse med etablering af den nye plæne har Kent været styrer af motorsaven Asger har planeret og Smollerup Skov og Have stået for finpudsning og græs såningen. Der har været en bil inde på vores ny såede græs, det er reetableret.

Ingen tilslutninger, og ingen brud i 2016, et stille år.

4 bestyrelsesmøder plus møder i forbindelse med arbejde på værket.

Vi betaler 2 x 448 kr. for 2 x 25 meter zone omkring vores boringer.
Index 2016 stiger med 1,27%

Vi skal have taget 6 vandprøver i 2017. 2 stk. kontrol af boringer, hver 5. år. Samt de normale prøver 2 gange om året.

Boringsindberetninger skal sendes til Geus hvert år. Oppumpet mængde vand til DVF.

Den manglende stophane ved Frandsen, har vi besluttet at vente med til, vi alligevel skal have lukket for vandet.

To vandure stået af i forbindelse med aflæsning, de er udskiftet.

Vandspejlene i boringerne står konstant på henholdsvis 22,8 og 12,5 meter,

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2016, og uden for bestyrelsen skal Jonna have en stor tak for det store arbejde hun laver.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net