Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2017
2018 M03 05
Der har ikke været brud på ledningsnettet, eller andre utidige afbrydelser i 2017. Derfor kan Kassereren også fremvise et pænt overskud.
Vi har haft to tilslutninger sidste år, et landhus på Søvsøvej og et hus på Kalkstensvej.
I 2017 er der oppumpet knap 50.000 m³ mod 55.000 i 2016. Svinefarmen i Toftum har ikke brugt vand det meste af året.
Sidste års vandspild er bare på 0,07 % eller 31 m³.
Index i 2017 er på 1,91 %.

For at forhindre bilister i at splitte vores fine plæner ad, oppe ved vandværket har vi fået lagt et læs store kampesten.

I flere år har vi søgt efter en stophane ved indkørslen til Frandsen Sportsvej, stophanen lukker ud mod Nyhavn og op til Bredgade. Nu har vi fundet stophanen, ikke i græsset som vi troede, men ude på asfalten.

Langt om længe er vi kommet i gang med en nødforsyning, sammen med Daugbjerg Vandværk, der sker ude på Søvsøvej, ved vores forsyningsgrænse.

I 2017 har vi haft 4 bestyrelsesmøder, et par arbejdsdage og tre møder om nødforsyningen.
Sidste år deltog vi i Viborg Vandråds møde på Varmeværket, repræsentantskabsmødet i april og møde om persondataforordning i november.

En Kunde har været bekymret for, om vi kunne drikke vandet, fra vandværket på grund af pesticider, blandt andet det højaktuelle Desphenyl Chloridazon sprøjtemiddel til roer og majs. Pesticider som vi ikke før har fået taget prøver af, det har vi nu, og disse prøver er helt i orden, ligesom alle vore andre prøver i 2017.

Der er mere  gang i erhvervslivet, vi får stadigvæk flere og flere ledningsforespørgsler, i løbet af 2022 skal der svares på disse, i løbet af to timer. Thvilum sørger for dette, selvfølgelig mod betaling.

I 2017 har vi haft 3 alarmer fra Værket, høj afgangstryk, måske kun få sekunder, men lang tid nok til at vække folk af sin søde søvn.

Afkobling af landbrug.
Dansk Brøndborerforening ønsker, at det skal være nemmere for landmænd, at etablere egen boring. Vandværkerne har monopol på levering af drikkevand.

Problemer ved afkobling.
Dyrere pris på vand, for de tilbageværende, dårligere kvalitet af vandet, fordi der er lagt rør ned som passer til nuværende forbrug, stillestående vand. Risiko for tilbageløb, ved dobbelt vandforsyning. Kommunalbestyrelsens ansvar at sige ja eller nej til ansøgning om vandindvinding.

Som alle er bekendt med, blev vi af kommunen, for en del år siden pålagt at gøre klar til at forsyne den sydlige del af vores forsyningsområde med drikkevand. Indtil nu er der koblet 10 forbrugere på, og der er vel ca. 30 stk. tilbage, deriblandt 2 kvægbrug. Tilsyneladende er det kun ved handel, at der er interrese for tilkobling.

Ny drikkevandsbekendtgørelse trådte i kraft, i slutningen af oktober 2017, skulle være gældende fra januar 2018, og fastlægges som hidtil, efter produceret mængde vand.
Prøver skal udtages ved forbrugernes taphaner, som såkaldt straks prøver, d.v.s. at prøverne tages uden at hanen har fået lov til at løbe i nogen tid, som de skal i dag, eksempelvis for at opnå den rette temperatur. Der skal heller ikke brændes til desinfektion af tuden.
Da Viborg kommune ikke kunne nå, at få de nye regler indført før nytår, kører vi videre som hidtil.

For at vi nemmere kan finde hovedstophanerne ude i landskabet, skal vi have sat blå markeringer op.

Tilslut skal der lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og Jonna ikke at forglemme, hvad skulle vi gøre uden din hjælp.

Pbv
J.G.N

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net