Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat fra Generalforsamlingen 2021
2021 M06 20

Generalforsamling på Mønsted Kro

Den, pga Covid 19, udsatte generalforsamling 2021, blev gennemført torsdag den 10. juni på Mønsted Kro.
Kun 19 af vandværkets 374 forbrugere var mød frem, lidt skuffende, men her i juni med godt vejr og lange lyse aftener, og Corona rekstriktioner, er det meget forståligt.
Formand Bjarne Feddern bød velkommen og foreslog Svend Madsen til dirigent, han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var indkaldt rettidig og dermed beslutningsdygtig,
Herefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning for 2020, hvor han kom rundt om de fleste ting, der var foregået, og gav en indsigt i fremtiden. Hvor det først er kontrol og eventuelt udskiftning af vigtige stophaner, og på lidt længere sigt en kommunal renovering af kloaksystemet i flere gader, hvor værket har interesse i at få udskiftet forsyningsledningerne samtidig. Læs hele beretningen andetsteds.
Kaserer Kaj Kristensen fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 91921,00 kr. som overføres til formuen, i samme omgang gennengik han budget for 2022. Både beretning og regnskab blev enstemmingt godkendt.
Under valg var Ole Sørensen på valg, han havde indviliget i at genopstille, og han blev valgt uden modkandidater. Til suplanter valgtes Anders Grove og Jørgen Rostock for en 1 årig periode. Der var også genvalg til revisor Ole Maagard, som revisorsuplant valgtes Erling Vestergaard.
Bestyrelsen består herefter af Formand Bjarne Feddern, Næstformand Christian Steffensen, Kasser Kaj Kristensen, Sekretær Kent Sommer og Best.medlem Ole Sørensen.
CS

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net