Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat fra Generalforsamlingen 2022
March 22, 2022

2022.03.22

Årets genralforsamling blev afholdt i Mønsted Kulturhus onsdag den 22. marts. 29 af vandværkets 377 forbrugere var mødt frem.
Til dirigent valgtes Ole Vistisen, der konstanterede at genertalforsamlingen var indkaldt rettidig, og dermed beslutningsdygtig. Til skriftfører valgtes Kenth Sommer.
Formand Bjarne Feddern fremlagde bestyrelsens beretning for 2021, den kan læses andet sted på denne hjemmeside. Beretningen blev godkendt med aklamation.
Herefter gennemgik kasserer Kaj Kristensen regnskabet for 2021 og budget for 2023. Regnskabet udviste et overskud på 76000,00 kr. , der blev henlagt til formuen, mens budget for 2023 udviste et underskud på 195000,00 kr. Der blev solgt 55945 m3 vand i 2021. Både regnskab og budget blev godkendt med aklamation.
Der var ikke indkommet nogle skriftelige forslag, så man gik videre til valget. På valg var Bjarne Feddern, Kenth Sommer og Christian Steffensen, alle opstillede til valget, da der ikke var andre, der stillede op blev de 3 genvalgt for en 2 årig periode. Til suppleanter valgtes Jørgen Rostock og Eva Hancock for en 1 årig periode. Hos revisorene var Ove Jensen på valg og han blev genvalgt, til suppleant valgtes Erling Vestergaard.
Under eventuelt takkede formanden bestyrelsen, Jonna K. og samarbejdsparterne for et godt samarbejde gennem året, og dirigenten fik en lille gave for hans indsats.
Aftenen sluttede med social samvær og den tradionelle vandværksmenu - bøf med spejlæg og en god ostemad dertil øl, vand og snaps efterfulgt af kaffe med småkager.
CS

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
April 03, 2023
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
March 31, 2023
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
April 19, 2022
Indledning: (...)
Lavet med svift.net