Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat generalforsamling 2016
2016 M03 08
25 af værkets 360 forbrugere var mødt op til den årlige generalforsamling, der blev dirigeret af Svend Madsen.
Formand Jørgen G. Nielsen fremlagde beretningen og kasserer Kaj Kristensen fremlagde regnskabet, begge blev enstemmigt godkendt.
Ved valget var der genvalg til Bjarne Feddern, Kenth Sommer og Christian Steffensen, og ligeledes genvalg til revisoren Ove Jensen.

Læs seneste indlæg

Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Beretning 2020
2021 M06 20
Indledning (...)
Lavet med svift.net