Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat generalforsamling 2017
2017 M03 08
Referat fra vandværkets generalforsamling 08.03.2017
Vandværkets årlige generalforsamling, der i år blev afholdt på Mønsted Kro den 8. marts, var som sædvanlig velbesøgt. 29 af værkets forbrugere var mødt frem for at høre om,hvad der var sket gennem 2016.
Svend Madsen blev valgt til dirigent, og han kunne høre formand Jørgen G Nielsen berette om årets gang, og kasserer Kaj Kristensen fremlagde regnskabet, der fremviste et overskud på 72511, kr , som blev henlagt til formuen. Begge dele vedtaget enstemmingt.
Formanden og kassereren blev begge genvalgt for en 2 årig periode, supplanter blev Ole Sørensen og John Maagaard i nævnte rækkefølge. Der var også genvalg til revisor Ole Maagaard for en 2 årig periode, suppleant blev Tommy Nielsen.
Inden de obligatoriske bøf & spejlæg , var man igennem emnet eventuelt, her blev der vendt forskellige ting bl.a. øget forsyningssikkerhed via et samarbejde med Daugbjerg Vandværk, der arbejdes videre med den sag. Det blev også drøftet at få fjenaflæste vandmålere næste gang de skal udskiftes, en ting der fald i forsamlingens smag.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net