Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat generalforsamling 2020
March 03, 2020
Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag 3/3-2020 kl. 19.00 i Kulturhusets lille sal. 30 af værkets 371 forbrugere var mødt frem til formand Bjarne Fedderns velkomst.

John Maagaard blev valgt til dirigent og Kenth Sommer til skriftfører. Herefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning for 2019, hvor udvidelsen af ledningsnettet til Østermarken og et stort brud i marts måned på hovedledningen i Bredgade, var nogle af emnerne, i øvrigt kom han godt rundt om årets arbejde og den store focus, der lige nu er på miljø og forurening.

Herefter gennemgik kasserer Kaj Kristensen årsregnskabe, der udviste et underskud på 19868,00 kr.. Begge dele blev godkendt enstemmingt af forsamlingen. Ligeledes gennengik Kaj også takstbladet for 2021, hvor den faste afgift, pga. øgede udgifter til analyser og mindre renteindtægter, bliver hævet til 350 kr. og der bliver ydet rabat til storforbruger med et forbrug over 1000 m³. En anden ændrig bliver, at der “kan” etableres målebrønd ved nye tilslutninger, fremfor som der er nu “skal”. Endelig gennem gik Kaj også budgettet for 2021, det udløste ikke den store debat.

Så kunne man gå videre til valgene. Til bestyrelsen var Bjarne Feddern, Kenth Sommer og Christian Steffensen på valg alle tre genopstilte, og blev genvalgt med akklamation. På suplantposten var der ligeledes genvalg til Ole Vistisen og Anders Vestergaard. Hos revisorene var Ove Jensen på valg, også han blev genvalgt og suplant Tommy Nielsen blev genvalgt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og man kunne tage fat på den traditionelle vandværksmeny - bøf med spejlæg derefter ostemad, altsammen med det rigtige tilbehør øl, snaps og kaffe.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
April 03, 2023
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
March 31, 2023
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
April 19, 2022
Indledning: (...)
Lavet med svift.net